ด้วยประสบการณ์ด้านบริหารจัดการทางด้าน Business Model Transformation, Data & Analytics และ Platform Development

ให้กับบริษัทชั้นนำในต่างประเทศ รวมตัวกันผนึกความเชี่ยวชาญของแต่ทุกท่านไว้ที่นี่เพียงที่เดียว วันนี้ขออนุญาตแนะนำทุกท่านผ่านมุมมองความคิดเฉียบๆ ด้วย “3 คำถาม กับ 3 ผู้บริหาร JDC” ดังต่อไปนี้ค่ะ

Q: ปัจจุบันสถานการณ์ของ Big Data ในประเทศไทยเป็นอย่างไรบ้างคะ?

ดร.เรือบิน : “หลายๆ องค์กรเริ่มตื่นตัวกับการนำ Big Data มาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อการตัดสินใจมากขึ้น สถานการณ์ Big Data ในไทยอยู่ในช่วงการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการนำ Big Data ไปใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตัดสินใจ รวมไปถึงการวางกลยุทธ์และวัดผลบนพื้นฐานของข้อมูลที่แท้จริงครับ”

คุณต่อศักดิ์ : “ความท้าทายของ Big Data ในขณะนี้คือการปรับแนวคิดของคนในองค์กร และการเตรียมความพร้อมด้าน Infrastructure จุดเริ่มต้นของ Big Data คือต้องเริ่มที่การนำข้อมูลที่มีอยู่มาวิเคราะห์เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดแล้วเราจะเห็น Dot ต่อไปว่าเราต้องทำอะไร เหมือนที่ สตีฟ จ๊อบ บอกว่า Connect the Dot แล้วเราจะเห็น Dot ต่อไปว่าเราต้องทำอะไรต่อ ซึ่งมันก็จะเข้าสู่ลู่ของ Big Data เอง”

คุณแตง : “จริงๆแล้ว Big Data ไม่ใช่เรื่องยากหรือสิ่งที่ไกลตัวเลยค่ะ คำว่า Big Data นั้น คือข้อมูลต่างๆที่มาจากการใช้ Smart phone เชื่อมต่อโลกอินเตอร์เน็ต เช่น การใช้โซเชียลมีเดีย การเช็คอินส่งผลให้ทราบข้อมูล location รวมไปถึง IoT ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของผู้ใช้งาน ซึ่งสรุปได้ง่ายๆว่า Big Data ไม่ได้ขึ้นอยู่กับขนาดของข้อมูลว่าต้องมีจำนวนมหาศาลหรือต้องมีข้อมูลหลายๆด้าน แต่มันคือการนำข้อมูลที่มีอยู่แล้ว มาทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั่นเองค่ะ”

Q: หลายๆองค์กรต่างสนใจเรื่อง Data-Driven Organization แต่ละท่านมีข้อแนะนำอย่างไรบ้างคะ?

ดร.เรือบิน : Data-Driven Organization เป็นเรื่องของทุกคนในองค์กร ทุกคนต้องเข้าใจพื้นฐานสำคัญของการตัดสินใจโดยอาศัยข้อมูลประกอบ หรือยึดหลักการง่ายๆ 3 ข้อดังนี้ อย่างแรกคือต้องปรับแนวความคิด (Mindset) ให้เป็นการตัดสินใจอยู่บนพื้นฐานข้อมูล ประการต่อมาคือการใช้ตัวชี้วัด (Measurement) ที่เหมาะสม วัดผลได้ถูกต้อง และสุดท้ายคือการนำผลการวิเคราะห์ข้อมูลมาแปรผลเพื่อการนำไปใช้ (Action) ได้อย่างถูกต้องครับ

คุณต่อศักดิ์ : เห็นด้วยกับดร.เรือบินครับ สิ่งสำคัญประการแรกเลยต้องพัฒนาบุคคลากรให้มีความเข้าใจ จากนั้นส่วนอื่นๆ ก็จะไปต่อได้เอง ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี หรือกลยุทธ์ต่างๆก็จะค่อยๆ Transform ไปได้เรื่อยๆตามลำดับครับ

คุณแตง : ถ้าคำว่า Data Driven มันฟังดูยิ่งใหญ่หรือยากเกินไป งั้นเรามาทำให้มันดูง่ายๆ โดยการสร้างองค์กรเป็น Data Informed Organization จะเข้าใจง่ายกว่าเยอะเลยค่ะ เพราะการตัดสินใจนั้นอาจไม่จำเป็นต้องมาจากข้อมูลเพียงอย่างเดียวเสมอไป บางครั้งต้องพบกันครึ่งทาง ระหว่างการใช้ข้อมูลและประสบการณ์ประกอบการตัดสินใจก็ได้ และที่สำคัญการ Transform นั้นเป็นกระบวนการที่ต้องทำอย่างต่อเนื่อง ไม่ได้จบภายในสามเดือนหรือหนึ่งปีค่ะ

Q: ตั้งเป้าหมายและทิศทางการเติบโตของ JDC ในอีก 3-5 ปีข้างหน้าอย่างไรบ้างคะ?

ดร.เรือบิน : “JDC ในฐานะผู้ให้คำปรึกษาด้าน Big Data และเทคโนโลยี เราจะสนับสนุนด้านความรู้ความเข้าใจแก่องค์กรต่างๆ ไปจนถึงร่วมปฏิบัติงานจริง ด้วยเป้าหมายที่จะ Scale Up วงการธุรกิจของคนไทยและให้ลูกค้าประสบความสำเร็จที่ชี้วัดได้ จากทีมงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญจริงและตั้งใจทำครับ”

คุณแตง : “ใช่ค่ะ เราทั้งสามคนจึงกำหนดภารกิจหลักของ JDC เป็น 3 ด้าน โดยสิ่งแรกนั้นคือการเป็นผู้นำด้านการนำข้อมูลมาสร้างกลยุทธ์เพื่อหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆให้กับลูกค้าหรือเป็นการสร้างมูลค่าให้ธุรกิจปัจจุบัน ต่อมาคือเน้นการพัฒนาบุคลากรในองค์กรอย่างต่อเนื่อง และสุดท้ายคือกิจกรรมตอบแทนสังคมซึ่งจะได้เห็น JDC มีบทบาทด้านการสนับสนุนกิจกรรม CSR มากยิ่งขึ้นค่ะ”

คุณต่อศักดิ์ : “หากพูดถึงเรื่อง เทคโนโลยี บิ๊กดาต้า หรือเกี่ยวกับดิจิทัล ทุกอย่าง ต้องนึกถึง JDC เราจะก้าวเข้าไปอยู่ในใจของลูกค้าที่มีความสนใจเรื่อง Transformation ภายในระยะเวลาใกล้ๆนี้”


จากการถ่ายทอดประสบการณ์และวิสัยทัศน์ของผู้บริหารทั้ง 3 ท่าน สรุปได้ว่าในปัจจุบันนี้ ทุกองค์กรตื่นตัวกับ Big Data เนื่องจากโลกธุรกิจวันนี้ถูกขับเคลื่อนด้วยข้อมูลมหาศาล ทุกอย่างต้องอาศัยข้อมูลรอบด้านประกอบการตัดสินใจ ดังนั้นหลายๆ ฝ่ายจึงอยากปรับเปลี่ยนเป็น Data-Driven Organization อย่างรวดเร็วที่สุด เพื่อช่วงชิงความได้เปรียบในการแข่งขัน ในขณะที่ต้องเผชิญกับความท้าทายในหลายๆ เรื่อง ไม่ว่าจะเป็นด้านความรู้ความเข้าใจ การปรับมุมมองความคิดของบุคลากร และการโฟกัสให้ถูกจุด ดังนั้นทั้งสามท่านจึงได้ให้คำแนะนำว่าสิ่งสำคัญที่สุดต้องเริ่มจากการปรับ Mindset ของบุคลากร เพราะการ Transform เป็นเรื่องของทุกคนในองค์กรตั้งแต่บนลงล่าง และที่สำคัญต้องทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย และทำอย่างต่อเนื่อง

Digital Transformation เรื่องที่ทุกคนต้องเรียนรู้และเข้าใจเพื่อการปรับตัว