ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า CRM หรือ Customer Relationship Management คือการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งในการบริหารจัดการที่ออกแบบมาเพื่อช่วยธุรกิจให้สามารถจัดการกระบวนการต่างๆ ได้อย่างสอดคล้องและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า

เพื่อให้บริษัทสามารถรักษาฐานลูกค้าเดิมและเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงที่มีการจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าและสามารถจัดอันดับความสำคัญในเรื่องต่างๆ เพื่อทำให้ลูกค้าพึงพอใจมากที่สุดและเลือกใช้บริการกับบริษัทนั้นในระยะยาว

ทั้งนี้ข้อดีของ CRM  จะสามารถทำให้ธุรกิจพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าได้ ดังต่อไปนี้

  • 74% สามารถพัฒนาเรื่องการบริหารความสัมพันธ์ของลูกค้าได้* ซึ่งจะทำให้บริษัทได้กำไรมากขึ้น ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าทุกบริษัทสร้างขึ้นมา กำไรคือเป้าหมายหลัก การลงทุนใน CRM จะสามารถทำให้บริษัทพัฒนาบริการลูกค้าและองค์กรไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้ โดยถ้าลูกค้ามีความพึงพอใจมากขึ้น ยอดขายก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน
  • สามารถจัดลำดับประเภทของลูกค้าเพื่อเรียงลำดับความสำคัญได้ ลูกค้าคนไหนมีความพร้อมถูกจัดมาไว้ก่อน เพราะฉะนั้นระบบ CRM จะช่วยให้เราบริหารจัดการลูกค้าเรียงลำดับความสำคัญได้อย่างถูกต้องแม่นยำ
  • 74% สามารถเพิ่มยอด customer satisfication* ได้โดยการนำ Big Data มาพัฒนาและเก็บข้อมูล เพื่อนำเสนอบริการให้ตรงตามความต้องการของลูกค้ามากที่สุด เช่น ลูกค้าชอบสินค้าประเภทไหน ชอบการบริการแบบนี้ รวมไปถึงการทำแคมเปญการตลาดที่สามารถส่งสารไปยังลูกค้าได้ถูกใจเพราะว่าลูกค้าคือคนพิเศษ จะทำให้สร้างประสบการณ์ที่ดีกับลูกค้าและบริษัทได้มากขึ้น
  • สามารถบริหารจัดการสต๊อกวัตถุดิบในสินค้านั้นๆ ได้ดีมากขึ้นเพราะจะเห็นได้เลยว่าสินค้าไหนขายดีสินค้าไหนขายไม่ดีหรือเป็นข้อมูลในการทำให้เราสามารถตัดสินใจทำโฆษณาได้ง่ายขึ้นพอมีข้อมูลการขายเป็นตัวบอกได้ว่าเราสามารถต่อยอดสินค้าชนิดไหนได้

สุดท้ายระบบ CRM หัวใจหลักก็คือการบริการลูกค้าผ่านระบบหลังบ้านซึ่งส่งผลดีต่อองค์กรในแง่การบริหารจัดการและส่งผลดีต่อลูกค้าในแง่การบริการซึ่งสุดท้ายผลลัพธ์ คือตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เร็วขึ้นและเหมาะสำหรับธุรกิจและองค์กรที่จะปรับตัวหรือลองกลยุทธ์ใหม่ๆ ในการสร้างการตลาด โดย JDC มีผู้เชี่ยวชาญและสามารถให้คำปรึกษาด้านระบบ CRM กับท่านได้

 

 

*อ้างอิงข้อมูลจาก financesonline