Digital Transformation หัวใจคือการเปลี่ยนแปลงแนวความคิด (Mindset) ให้พร้อมและยอมรับต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 

อันเนื่องมาจากการนำเทคโนโลยีมาใช้ในยุคดิจิทัล ซึ่งส่งผลต่อทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ การเมือง การศึกษาและด้านสังคม ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ง่ายๆว่าเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วเราต้องยอมรับมันให้ได้ จากนั้นทำความเข้าใจเพื่อรับมือ และใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นเอง

ย้อนอดีตจากยุคบุกเบิกดิจิทัล 1.0 สู่ยุคดิจิทัล 4.0

ภาครัฐของไทยตื่นตัวในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก จึงมีนโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0” เป็นโมเดลขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ที่มุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาสนับสนุน เพื่อให้ “ทำน้อยแต่ได้มาก” ซึ่งในหลายๆ ประเทศต่างก็มีนโยบายลักษณะนี้เช่นเดียวกันเพื่อรับมือกับยุคดิจิทัล 4.0 เช่น นโยบาย Industry 4.0 ของเยอรมนี นโยบาย Design of Innovation ของอังกฤษ และนโยบาย Smart Nation ของสิงคโปร์ เป็นต้น และวันนี้ก็มีหลายฝ่ายออกมาคาดการณ์ถึงอนาคตโลกในยุค Digital 5.0 กันแล้ว ซึ่งแต่ละฝ่ายก็จินตนาการได้ล้ำหน้าแบบคาดไม่ถึงกันเลยทีเดียว แต่เชื่อว่าอะไรๆ ก็สามารถเป็นไปได้ในโลกใบนี้ด้วย “เทคโนโลยี” และ “ข้อมูล” ที่ก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง


ตัวอย่าง Use Case เกี่ยวกับ Digital Transformation

เพื่อให้เห็นภาพชัดเจน ถึงการเปลี่ยนแปลงในอดีตสู่ปัจจุบันของโลกใบนี้ ขอชวนผู้อ่านหลับตา นึกถึงสิ่งต่างๆ รอบตัวท่านที่เปลี่ยนแปลงไปมากในช่วงเวลาไม่กี่ปีมานี้

#1 จากร้านค้าปลีกสู่อีคอมเมิร์ซ

#2 จากแผนที่กระดาษสู่ GPS และ Google Map

#3 จากการโบกแท็กซี่สู่แอพพลิชันเรียกรถแบบ Ride Sharing

#4 จากสาขาธนาคารสู่ Mobile Banking

#5 จากการซื้อเทปสู่การฟังเพลง Steaming ฟรีๆ

จาก Use Case เพียง 5 ตัวอย่างนั้น จะสังเกตได้ว่าผู้เขียนไม่ได้เล่ารายละเอียดใดๆ เลย แต่ผู้อ่านทุกท่านสามารถเข้าใจและนึกภาพของการเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจน เนื่องจาก Digital Transformation นั้นเกี่ยวข้องกับทุกๆคน ในทุกๆ วัน ตั้งแต่ตื่นไปจนถึงนอนและแม้กระทั่งในขณะนอนหลับเสียด้วยซ้ำ

ประโยชน์จากการปรับเปลี่ยนเข้าสู่ยุค Digital

แบรนด์ต่างๆ ที่ดำเนินธุรกิจเล็งเห็นถึงโอกาสการนำเทคโนโลยีไม่เพียงเพื่อ Disrupt คู่แข่ง แต่นำมา Disrupt ตัวเอง เพื่อการไปต่อในยุคดิจิทัลนี้ ซึ่งประโยชน์ที่ตามมาคือ

  • แบรนด์หรือองค์กรจะเกาะติดอยู่ในทุกๆ ที่ ที่ลูกค้าอยู่ นั่นหมายความว่า ไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ช่องทางออนไลน์หรือออฟไลน์ และนำไปสู่การตอบสนองลูกค้าแบบ IWWIWWIWI 
  • แบรนด์หรือองค์กรจะมีข้อมูลของลูกค้าที่เป็นประโยชน์มหาศาล อันได้แก่ ข้อมูลด้านพฤติกรรมต่างๆ ตั้งแต่ความสนใจ การจับจ่ายใช้สอย ตลอดจนความสนใจของลูกค้าแต่ละราย  ดังนั้นจึงเป็นการง่ายในการออกแบบ Customer Journey ให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า
  • นอกจากประโยชน์จากทั้งสองข้อข้างต้นแล้ว องค์กรยังสามารถนำข้อมูลดังกล่าว มาปรับกระบวนการทำงานทั้งภายในและภายนอกให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

“Digital transformation for organization is a Process! Not an Event” ดังนั้นการ Transform ต้องดำเนินการไปอย่างต่อเนื่อง ในตอนต่อไปจะมาแนะนำกลยุทธ์ในการเตรียมพร้อมสู่ Digital Transformation กันว่าต้องทำอย่างไรบ้าง

3 คำถาม กับ 3 ผู้บริหาร JDC